Cost Management Software

CostReportTM

Inzicht in kosten en winstgevendheid

Cost Management Software

CostReportTM

Inzicht in kosten en winstgevendheid

Welke klanten, producten of diensten dragen het meest bij aan de winst? Welk bedrijfsonderdeel of -proces brengt de meeste kosten met zich mee? Veel bedrijven en afdelingen worstelen met deze vragen. Spreadsheets en ERP-systemen bieden onvoldoende soelaas, terwijl dergelijke informatie cruciaal is om bijvoorbeeld te weten hoe u op kosten kunt besparen of de winstgevendheid kunt optimaliseren.

Een door software ondersteunt kostprijsmodel pricing, profitability analysis en operational efficiency. En zorgt ervoor dat je what if scenario’s kunt doorrekenen. De principes van Time Driven Activity Based Costing staan hierbij centraal. SaaS oplossing CostReport™ maakt dit op duurzame wijze inzichtelijk.

Speciaal om in deze lacune te voorzien ontwikkelde BirdsEye de nieuwe online kostprijs-tool CostReport™. CostReport™ biedt een makkelijke en betrouwbare manier om beter inzicht te krijgen in kosten en winstgevendheid.

Nooit meer knippen en plakken in Excel, of stoeien met systemen die hier eigenlijk niet voor geschikt zijn, maar snel en duidelijk antwoord op de vragen die voor u het belangrijkste zijn.

De tool is flexibel en voor een veelheid van sectoren beschikbaar. Door te werken met een standaardaanpak per sector wordt het bovendien mogelijk om uw uitkomst te vergelijken met de juiste ‘peer group’, waardoor verbetermogelijkheden sneller worden geïdentificeerd.

Indien gewenst helpt BirdsEye de uitkomsten van CostReport™ te vertalen naar concrete verbeterplannen

Het probleem

Inzicht in winstgevendheid van business lines of kosten van producten of diensten ontbreekt.

Het resultaat

Met CostReport™ weet je waar je je geld
verdient, waar je je prijzen moet verhogen of van welke klanten je afscheid moet nemen.

De oplossing

CostReport™ rekent kosten toe aan klanten, business lines, producten, processen en kanalen.

3 doelen van kostprijsberekening in CostReport

Product costing

Profitability analysis

Operational efficiency

Waarom CostReport?

Snel inzicht en direct aan de slag

Startklaar direct in gebruik te nemen zonder duur implementatieproces

Eenvoudig in gebruik

Gebruiksvriendelijk voor financials en toegankelijk voor beslissers

Veilig en betrouwbaar

Cloud-based en secure volgens de laatste veiligheidsstandaarden

CostReport

ontzorgt en levert
begrijpelijke informatie
op maat

Funded start-up

Eind 2019 besloten Koen Perik, kostprijsexpert
en voormalig Unilever manager, Daan Nollen,
voormalig Partner bij Boston Consulting Group
(BCG) en Marcel Kannekens, voormalig CFO,
de handen ineen te slaan en hun gezamenlijke
75 jaar ervaring in strategie en management
accounting samen te vatten in een product
dat eenvoudig is, stuurinformatie biedt en in
een behoefte voorziet die door alle grote ERP
systemen niet wordt ingevuld.

Onze klanten

‘BirdsEye – CostReport™ gaf ons inzicht dat wij niet uit ons boekhoudpakket konden halen. Door de tijdsbesteding van onze medewerkers aan CostReport™ te koppelen en tevens huur- en overige kantoorkosten eenvoudig toe te rekenen weten we nu onder aan de streep in welke mate een business line winstgevend is. Zodat we scherper aan de wind kunnen ondernemen.’

Robert Paulusse is directeur van Buro BRAND in Den Haag. Met hun verbeeldingskracht helpen ze bedrijven, teams en medewerkers die iets willen veranderen. Hiervoor maken ze tekeningen of leren mensen zelf tekenen.

‘Ik ben BirdsEye – CostReport™ gaan gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de resultaten van onze organisatie. Een goede toebedeling van kosten is hierbij essentieel. Met CostReport™ is dit heel makkelijk te realiseren. Het systeem werkt intuïtief en dwingt ook om goed na te denken over de processen binnen de organisatie. Het uiteindelijke rapport is simpel en duidelijk, en geeft precies de informatie weer waar ik naar op zoek was ’. 

Renske van Kreel is finance manager van Betabit, high-end Azure specialist met ruim 200 werknemers in Nederland en het buitenland.

 ‘Het werken met BirdsEye – Costreport™ was eenvoudig en doeltreffend. Het pakket leidt je eenvoudig door alle gegevens heen, waarbij je niets over het hoofd kan zien. Het uitwerken van scenario’s is met Costreport™ kinderspel. Dit geeft de klant snel inzicht welke financiële impact nieuwe projecten of proposities hebben op het resultaat.’ 

Wendy Schuit van Schuit Finance Consultancy

Scroll naar boven